browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Зміни, які внесено в Закон про дошкільну освіту

 РОЗШИРЕНО ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Здобувати дошкільну освіту діти можуть:
БУЛО: СТАЛО:
–       у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності; –       у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;
–       у структурних підрозділах юридичних осіб приватного і публічного права, у тому числі закладів освіти;
–       у сім’ї (до досягнення дитиною п’ятирічного віку);

 

–       у сім’ї – за сімейною (домашньою) формою здобуття дошкільної освіти;
–       за допомогою фізичних осіб з високими моральними якостями, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, ліцензію на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти та фізичний стан здоров’я яких дозволяє виконувати обов’язки педагога –       за допомогою фізичних осіб, які мають педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, у тому числі які провадять незалежну професійну діяльність;

–       за допомогою фізичних осіб – підприємців, основним видом діяльності яких є освітня

 

ЗМІНЕНО ПЕРІОДИЗАЦІЮ ВІКУ ДІТЕЙ
БУЛО: СТАЛО:
–       немовлята –       немовлята – до одного року;
 

 

 

 

–       молодший дошкільний вік

–       ранній вік – від одного до трьох років;
–       передшкільний вік – від трьох до шести (семи) років:
молодший дошкільний вік – від трьох до чотирьох років;
–       середній дошкільний вік

 

середній дошкільний вік – від чотирьох до п’яти років;
–       старший дошкільний вік старший дошкільний вік – від п’яти до шести (семи) років

 

НАДАНО НОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ ЗАКЛАДУ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
  • планує діяльність та формує стратегію розвитку;
  • формує освітню програму;
  • забезпечує добір і розстановку кадрів;
  • відповідно до установчих документів утворює, реорганізовує та ліквідує структурні підрозділи (відділення, групи);
  • не погоджує режим роботи з органами управління освітою та управління охороною здоров’я

 

ВИЗНАЧЕНО НАПОВНЮВАНІСТЬ ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУП

До 15 осіб. Із них не більше 3-х дітей з особливими освітніми потребами

 

ЗАПРОВАДЖЕНО ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ)

Державну атестацію закладів не проводитимуть. Замінить її державний нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти

 

ЗМІНЕНО НАЗВУ ПОСАДИ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Керівництво закладом дошкільної освіти здійснює його директор