browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

!!! ПРИБРАТЬ !! Закон України про державну мову

Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” № 2704-VIII від 25.04.2019

 

ЩО МАЄ ЗНАТИ ПЕДАГОГ ?

СФЕРА ДІЇ ЗАКОНУ

Закон регулює функціонування і застосування української мови як державної у сферах суспільного життя на всій території України. Його дія не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів.

знати та застосовувати державну мову під час виконання службових обов’язків зобов’язані, зокрема:

 • керівники закладів освіти всіх форм власності;
 • педагогічні, науково-педагогічні  та наукові працівники, крім іноземців чи осіб без громадянства, які запрошені до закладів освіти та /або наукових установ і працюють на тимчасовій основі як наукові, педагогічні, науково-педагогічні працівники або викладачі іноземної мови.

МОВА ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Закон прямо не визначає українську як єдину мову трудових відносин, обов’язкову для використання. Натомість закріплює право працівників спілкуватися саме українською: нікого не можна примусити використовувати іншу мову, ніж державна, під час перебування на роботі та виконання обов’язків за трудовим договором. Два винятки:

 • обслуговування споживачів та інших клієнтів, які є іноземцями чи особами без громадянства;
 • створення юридичних, технічних, інформаційно-рекламних текстів та інших повідомлень і документів, зокрема усних, адресатами яких є іноземці чи особи без громадянства, юридичні особи, органи і посадові особи іноземних держав і міжнародних організацій.

Усі локальні документи укладають державною мовою.

МОВА ОСВІТИ

Мова освітнього процесу в закладах освіти — державна.

Особи, які належать до національних меншин України, мають право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини України.

Особи, які належать до корінних народів України, мають право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідного корінного народу України.

Особи з порушенням слуху мають право на навчання жестовою мовою та на вивчення української жестової мови.

МОВА ПУБЛІЧНИХ ЗАХОДІВ

Публічні заходи проводять державною мовою. До них належать, зокрема:

 • збори;
 • конференції;
 • свята;
 • навчальні курси;
 • семінари;
 • тренінги.

У разі застосування під час публічного заходу іншої мови, ніж державна, його організатор зобов’язаний забезпечити синхронний або послідовний переклад державною мовою, якщо цього вимагає хоча б один учасник публічного заходу.

ПЕРЕВІРКА РІВНЯ ВОЛОДІННЯ

Національна комісія зі стандартів державної мови перевірятиме, як володіють українською мовою претенденти на державні посади, держслужбовці, судді, прокурори, керівники закладів освіти тощо. Держава не стягуватиме плату за складання іспиту.

Комісія визначила рівні володіння державною мовою:

 • початковий рівень А (ступені А1, А2);
 • середній рівень В (ступені В1, В2);
 • рівень вільного володіння мовою (ступені С1, С2).

Щоб підвищити рівень володіння, особа може повторно складати іспит необмежену кількість разів, але не частіше одного разу на чотири місяці.

Рівень володіння мовою засвідчуватиме один із двох документів:

 • державний сертифікат;
 • документ про повну загальну середню освіту — за умови, що він підтверджує вивчення української • мови як навчального предмета.

ПРИЙОМ НА РОБОТУ

Керівники закладів освіти всіх форм власності повинні будуть надавати державний сертифікат. Педагогічні працівники — і державний сертифікат, і документ про повну загальну середню освіту.

Працівник не має отримувати сертифікат, якщо станом на 16.07.2021 вже обіймає посаду. Проте іспит обов’язковий, якщо працівник претендуватиме на посаду після 16.07.2021.

Надати документ працівник має до обрання чи призначення на посаду.

КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНУ

Уповноважений із захисту державної мови захищатиме українську мову як державну та піклуватиметься про право громадян України отримувати державною мовою інформацію та послуги. Серед його повноважень:

 • контролювати, як застосовують державну мову державні органи, організації державної і комунальної форм власності, громадські об’єднання, політичні партії та інші юридичні особи, їхні посадові особи;
 • розглядати скарги фізичних і юридичних осіб на дії та бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій всіх форм власності, інших юридичних і фізичних осіб щодо дотримання вимог законодавства про державну мову;
 • складати протоколи та накладати штрафи.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ

Закон упроваджує адміністративне покарання за порушення законодавства про державну мову. Вид та розмір санкції обиратиме Уповноважений із захисту державної мови. Якщо порушення вчинене вперше, замість штрафу можливе попередження.

До відповідальності за Кодексом України про адміністративні правопорушення притягуватимуть з 16.07.2022 — через три роки з дня набрання чинності Законом.

Штраф за порушення вимог Закону щодо застосування державної мови у сфері освіти, науки, культури та в користувацькому інтерфейсі вебсайту — 200-300 НМДГ (3400-5100 грн) або попередження, якщо порушення вчинене вперше.

Примітка. Матеріали журналу “Музичний керівник” № 8, 2019 р.