browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Правила прийому до закладу

            Відповідно до Положення про заклад дошкільної освіти, зареєстроване Постановою КМУ від 12 березня 2003 року № 305 (зі змінами) прийом дітей до ЗДО здійснюється згідно з відповідним наказом керівника ЗДО на підставі таких документів:

 • заяви батьків про зарахування дитини до ЗДО;
 • копії свідоцтва про народження дитини;
 • медичної довідки, висновком про те, що дитина може відвідувати ЗДО, виданих відповідно до статті 15 ЗУ «Про захист населення від інфекційних хвороб»

Крім того для відвідування інкюзивної групи необхідні такі документи:

 • висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини

Крім того для дітей з інвалідністю необхідні такі документи:

 • копія медичного висновку про дитину з інвалідністю, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоровʼя або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;
 • копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю

Першочергово до ЗДО  зараховуються діти, які:

 • проживають на території обслуговування закладу дошкільної освіти;
 • є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в закладі дошкільної освіти;
 • є дітьми працівників закладу дошкільної освіти;
 • належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;
 • належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;
 • перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;
 • діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
 • мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону.

(Під час подання заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти один з батьків або інший законний представник дитини повинен предʼявити оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити його реквізити у заяві. У разі коли право на першочергове зарахування не підтверджено, дитина зараховується до закладу дошкільної освіти на загальних підставах.

Після зарахування до закладу дошкільної освіти дітей, які належать до категорій, визначених цим пунктом, здійснюється зарахування на вільні місця інших дітей, батьками або іншими законними представниками яких подано в установленому порядку заяви про зарахування).

(Сторінку оновлено: березень 2023 року)


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *