browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Умови доступності закладу для навчання дітей з ООП

В Лебединському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) “Ромашка” в 2022-2023 н.р. функціонує чотири інклюзивних групи, ресурсна кімната, яка має спеціальне корекційно-розвивальне середовище.

В цих групах працюють спеціалісти: учитель- логопед, практичний психолог, досвідчені вихователі та асистент вихователя.

Освітній процес в групах відбувається за чинними програмами, за якими працює заклад, так і відповідними спеціальними корекційними програмами. Державним стандартом є Базовий компонент дошкільної освіти України.

Тісна взаємодія профільних спеціалістів забезпечує якість надання освітніх послуг, про що свідчать дані діагностування знань, вмінь та навичок дітей.

Також для відвідування ЗДО особами з особливими потребами зроблено зручний пандус.

ДОКУМЕНТИ ЗАКЛАДУ:

Наказ по ЗДО “Про відкриття інклюзивної групи” від 17.09.2021 р. № 197-од

Наказ по ЗДО “Про відкриття інклюзивної групи та організацію інклюзивного навчання в ЗДО” від 31.08.2022 р. № 102-од.

Наказ по ЗДО “Про відкриття інклюзивної групи та організацію інклюзивного навчання в ЗДО” від 31.08.2022 р. № 103-од.

Наказ по ЗДО “Про організацію інклюзивного навчання в ЗДО” від 31.08.2022 р. № 103.1-од.

Наказ по ЗДО “Про організацію інклюзивного навчання в ЗДО” від 31.08.2022 р. № 103.2-од.

Наказ по ЗДО “Про забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами” від 01.09.2022 року № 120-од.

Наказ по ЗДО “Про перегляд та затвердження Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в ЗДО” від 01.09.2022 року № 125-од

Наказ по ЗДО “Про організацію інклюзивного навчання в ЗДО” від 21.10.2022 р. № 133-од.

Наказ по ЗДО “Про відкриття інклюзивної групи та організацію інклюзивного навчання в ЗДО” від 17.11.2022 р. № 135-од.

Наказ по ЗДО “Про організацію інклюзивного навчання в ЗДО” від 28.11.2022 р. № 138-од.

Графік засідань команди психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП на 2022-2023 н.р.

Обов’язки членів команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:

Стаття 19 Закону України “Про освіту” “Освіта осіб з особливими освітніми потребами”

Стаття 20 Закону України “Про освіту” “Інклюзивне навчання”

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 року № 530 “Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти”

Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України № 530 від 10.04.2021 р. та № 957 від 15.09.2021 р.” від 26.04.2022 р. № 483.

Лист МОН України “Про організацію освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами у 2022-2023 навчальному році” від 06.09.2022 р. № 1/10258.