browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Умови доступності закладу для навчання дітей з особливими освітніми потребами

В Лебединському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) “Ромашка” в 2022-2023 н.р. функціонує три інклюзивних групи, ресурсна кімната, яка має спеціальне корекційно-розвивальне середовище.

В цих групах працюють спеціалісти: учитель- логопед, практичний психолог, досвідчені вихователі та два асистента вихователя.

Освітній процес в групах відбувається за чинними програмами, за якими працює заклад, так і відповідними спеціальними корекційними програмами. Державним стандартом є Базовий компонент дошкільної освіти України.

Тісна взаємодія профільних спеціалістів забезпечує якість надання освітніх послуг, про що свідчать дані діагностування знань, вмінь та навичок дітей.

Також для відвідування дошкільного закладу особами з особливими потребами зроблено зручний пандус.

Нормативно-правова база щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами

Стаття 19 Закону України “Про освіту” “Освіта осіб з особливими освітніми потребами”

Стаття 20 Закону України “Про освіту” “Інклюзивне навчання”

Наказ МОНУ № 609 від 08.06.2018 Про затвердження примірного Положення про Команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти

Порядок організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти