browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Структура та органи управління закладом

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про дошкільну освіту»:

керівництво закладом дошкільної освіти здійснює його директор;

    колегіальним постійно діючим органом управління закладом дошкільної освіти є педагогічна рада;

    – вищим колегіальним органом громадського самоврядування в закладі дошкільної освіти є загальні збори (конференція) колективу ЗДО.