browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Робота фахівців

Освітня діяльність працівників ЗДО направлена на реалізацію завдань плану роботи на 2022 – 2023 навчальний рік.

Завдання ЗДО на 2022-2023 навчальний рік

 1. Розширювати знання дошкільників щодо особливостей життя й побуту українців, їхніх звичаїв і традицій за допомогою творів народної творчості.
 2. Активізувати довільність педагогів щодо використання в освітньому процесі малих форм усної народної творчості як складової національно-патріотичного виховання дошкільників
 3. Формувати в дітей основи громадянськості та відчуття приналежності до своєї країни завдяки участі в проєктній діяльності громадянсько-патріотичного змісту

Шляхи реалізації завдань:

 • компетентнісний, діяльнісний та інтегрований  підхід до змісту та організації освітнього процесу;
 • використання інноваційних та  ігрових освітніх  технологій;
 • взаємодія закладу із сім’ями дітей як учасниками освітнього процесу;
 • пріорітетність досвіду дитини.

Акценти в організації роботи закладу дошкільної освіти в 2022 – 2023 н.р.:

 • забезпечити наступність у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти (для реалізації освітніх вимог обох ланок освіти, орієнтуючись на Концепцію НУШ, її новий зміст, зміну освітнього простору, результативною є така форма взаємодії, як педагогічне партнерство вихователів ЗДО та вчителів перших класів щодо створення розвивального середовища);
 • удосконалити роботу щодо формування в дошкільників особистісних якостей, соціальних почуттів, любові до Батьківщини; готовності до посильної участі в соціальних подіях, що відбуваються у дитячих осередках, суспільстві та спрямовані на покращення спільного життя.

Пріоритетні напрямки організації освітнього процесу в 2022 – 2023 навчальному році

 • Фізкультурно-оздоровчий
 • Художньо-естетичний

Тема, над якою працює ЗДО: “Розвиток партнерських відносин як засобу соціалізації дітей в умовах сучасного дошкільного закладу”

У закладі освітню діяльність проводять:

 • завідувач;
 • вихователь-методист;
 • вихователі;
 • асистенти вихователя;
 • музичні керівники;
 • інструктор з фізкультури;
 • учитель-логопед;
 • практичний психолог;
 • сестра медична старша.

(Сторінку оновлено: березень 2022 року)