browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Результати моніторингу якості освіти

З дітьми раннього віку психологічна служба працювала над тим, щоб допомогти малюкам успішно адаптуватись до умов ДНЗ, формувати почуття причетності до групи, позитивний емоційний фон.

Із  дітлахами груп молодшого дошкільного віку проводилась робота над створенням позитивної атмосфери в групі, забезпечення емоційного комфорту малюків, над сприянням соціалізації й особистісного розвитку дошкільнят.

Малята груп середнього дошкільного віку разом з практичним психологом працювали над розкриттям творчого, інтелектуального потенціалу, розвитком навичок міжособистісної взаємодії з однолітками і дорослими.

Діти груп старшого дошкільного віку брали участь у корекційно-розвиткових заняттях, метою яких був розвиток і корекція емоційної сфери дошкільнят; навчання комунікативної та невербальної поведінки; корекція труднощів у розвитку пізнавальної, емоційно-вольової і особової сфер через ігрову діяльність дітей.

У результаті вищевказаної роботи були отримані такі результати:

  • усі діти раннього віку адаптувалися до умов дошкільного закладу;
  • 23% (25 дітей) покращили свій емоційний стан, 36% (38 дітей) змінили його з негативного на емоційний стан у нормі та позитивний емоційний стан. Емоційні прояви (такі, як невпевненість, сум, нетерплячість, неуважність і т.д. ) зникли у 48% (37 дітей );
  • 31 дошкільник (42%) покращили рівень розвитку сприймання, 48дітей (56%) – рівень розвитку мислення, 38 дітей (52%) – слухову пам’ять, 53 дітей (73%) – зорову пам’ять, 15 дітей (21%) – рівень уваги;
  • старших дошкільників (96%) готові до навчання в школі, 2 дитини (4%) умовно готові через погане відвідування дитячого садка, слабке фізичне чи психічне здоров’я, педагогічну занедбаність дитини з боку батьків.