browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

!! ПІД ВОПРОСОМ !! Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу в закладі освіти

Процедура подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяви про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

1. Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити завідувача закладу дошкільної освіти про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

2. На ім’я завідувача закладу дошкільної освіти пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок боулінгу (цькування).

3. Завідувач закладу дошкільної освіти видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.

4. До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі практичний психолог), батьки постраждалого та булерів, керівник закладу дошкільної освіти та інші зацікавлені особи.

5. Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.