browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

!!! ПРИБАТИ Перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Інваріантна частина

Освітня лінія “Особистість дитини”

Освітня лінія “Дитина в соціумі”

Освітня лінія “Дитина у природному довкіллі”

Освітня лінія “Дитина у світі культури”

Освітня лінія “Гра дитини”

Освітня лінія “Дитина в сенсорно- пізнавальному просторі”

Освітня лінія “Мовлення дитини”

Варіативна частина

Освітня лінія “Комп’ютерна грамота”

Освітня лінія “Іноземна мова ”

Освітня лінія “Хореографія”

Освітня лінія “Шахи”