browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Освітній процес

Пріоритетні напрями освітньої роботи: 

Фізкультурно-оздоровчий та художньо-естетичний напрямок у реалізації завдань  Базового компонента дошкільної освіти.

Впроваджуємо в роботу закладу дошкільної освіти технології формування в дошкільників соціально доцільної поведінки, у межах міжнародного суспільного руху – освіта для сталого розвитку:

  • елементи стратегії Нової української школи;
  • формування основ здорового способу життя;
  • особистісно-орієнтована модель навчання;
  • розвиток критичного мислення у дітей;
  • інтеграція освітніх напрямків;
  • педагогіка партнерства, яка ґрунтується на принципах педагогіки емпауерменту (надання людині мотивації й натхнення до дії)
  • формування навичок економічної стабільності;
  • забезпечення екологічної цілісності та соціального благополуччя;
  • національно-патріотичне виховання.

Ключове питання

  • векторність і адресна спрямованість науково-методичного супроводу професійного розвитку з метою реалізації творчого потенціалу педагога.

Очікуваний результат

Розвиток партнерських відносин задля розвитку особистості кожної дитини, забезпечення розкриття її потенційних можливостей та реалізації всіх своїх здібностей впродовж життя