browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Освітній процес

Зміст освітнього процесу в ЗДО реалізується за Базовим компонентом дошкільної освіти та націлений на формування компетентностей у дитини:

ІНВАРІАНТНИЙ СКЛАДНИК СТАНДАРТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Особистість дитини:

 • рухова компетентність;
 • здоров’язбережувальна компетентність;
 • особистісна компетентність.

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі:

 • предметно-практична, технологічна компетентність;
 • сенсорно-пізнавальна, логіко-математична, дослідницька компетентність.

Дитина в природному довкіллі:

 • природничо-екологічна компетентність.

Гра дитини:

 • ігрова компетентність.

Дитина в соціумі:

 • соціально-громадянська компетентність.

Мовлення дитини:

 • мовленнєва компетентність;
 • комунікативна компетентність;
 • художньо-мовленнєва компетентність.

Дитина у світі мистецтва:

 • мистецько-творча компетентність.

ВАРІАТИВНИЙ СКЛАДНИК СТАНДАРТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Особистість дитини. Спортивні ігри (шахи, футбол):

 • спортивно-ігрова компетентність.

Мовлення дитини. Основи грамоти:

 • мовленнєва компетентність у площині оволодіння основами грамоти.

УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАНДАРТУ

Взаємодія ЗДО з сім’ями дітей, як учасниками освітнього процесу

Освітнє середовище, універсальний дизайн

Наступність між ЗДО та початковою освітою

Роль суспільства/ громади у забезпеченні доступної та якісної дошкільної освіти

(Сторінку оновлено: березень 2023 року)