browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Освітні програми, що реалізуються в закладі

1. Базовий компонент дошкільної освіти – Державний стандарт дошкільної освіти України

2. Освітня програма для  дітей від 2 до 7 років «Дитина» (схвалено на засіданні педагогічної ради, протокол № 1 від 03.09.2020 р.)

3. Освітня програма для дітей старшого дошкільного віку “Впевнений старт” (схвалено на засіданні педагогічної ради, протокол № 1 від 03.09.2020 р.)