browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Нормативно-правова база

Posted by on 08.09.2021
  1. Конституція України

  2. Цивільний Кодекс України

  3. Закон України “Про загальну середню освіту”

  4. Бюджетний кодекс України

  5. Закон України ”Про благодійну діяльність та благодійні організації”

  6. Міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України

  7. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р. № 1222(із змінами) “Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіббюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту,культури, науки, спортута фізичного виховання для потреб їх фінансування”

  8. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту,культури, науки, спортута фізичного виховання для потреб їх фінансування»

  9. Лист МОН молодьспорт №1/9-289 “Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків”, від 09.04.2012 №1/9 – 272, від 05.09.2013 № 1/9 – 608 “Щодо благодійних внесків”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *