browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Настановча педагогічна рада

Posted by on 01.09.2021

31 серпня 2021 року відбулася настановча педагогічна рада «Педагогічні умови формування навчально – виховної спрямованості вихованців за Базовим компонентом дошкільної освіти».

На педагогічній раді розглянули такі питання:

1. Аналіз результатів роботи за минулий рік та основні педагогічні проблеми і завдання педагогічного колективу на 2021– 2022 навчальний рік.

2. Організація освітнього процесу в ЗДО в умовах пандемії

3.Обговорили, затвердили та схвалили:

 • План роботи закладу та пріоритетні напрямки роботи на 2021/2022 навчальний рік;
 • План роботи практичного психолога, вчителя-логопеда, інструктора з фізичної культури, асистентів вихователя, керівників музичних;
 • План та графік роботи керівників гуртків;
 • План роботи зі школою з урахуванням рекомендацій щодо забезпечення наступності у впровадженні особистісно-орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти;
 • Проект освітньої програми закладу на новий 2021 – 2022 навчальний рік;
 • Форми планування освітньо – виховного процесу;
 • Розклади організованих форм життєдіяльності дітей, занять;
 • Графіки роботи парціальних програм та гуртків;
 • Графік роботи музичної та спортивної зали;
 • Графік роботи педагогів;
 • Регламент життєдіяльності дітей.

4. Підсумки літнього відпочинку та оздоровлення дітей у дошкільному закладі. Аналіз виконання норм  харчування протягом літнього  оздоровлення.

Орієнтуючись на детальний та конструктивний аналіз результатів освітньої діяльності в минулому навчальному році ми обрали пріоритетні напрями та завдання в організації освітнього процесу. При плануванні  роботи на новий навчальний  рік  визначили завдання з урахуванням виявлених проблем.  Освітню діяльність будемо організовувати на основі розробленого плану роботи на навчальний рік і літній період, який ми схвалимо  педагогічною  радою закладу та затвердить  керівник.

Пріоритетні завдання для розвитку дітей:

 • раннього віку — опановувати предметно-маніпулятивну діяльність, формувати активне мовлення, розвивати відчуття та сприймання (зорові, слухові, тактильні та ін.), виховувати культурно-гігієнічні навички;
 • молодшого дошкільного віку  — оволодівати предметно-практичною діяльністю (діяльність з предметами за їх призначенням), засвоєння сенсорних еталонів (колір, форма, розмір), розвивати мовлення, збагачувати чуттєвий досвід взаємодії з оточенням (бачу, чую, відчуваю, дію);
 • середнього дошкільного віку — розвивати ігрову діяльність, формувати граматичну правильність мовлення та сприяти виходу на творчий рівень сюжетно-рольової гри;
 • старшого дошкільного віку — формувати психологічну зрілість та готовність до навчання у школі (життєві компетентності, мотивація, саморегуляція, вміння спілкуватися, інтерес до пізнавальної діяльності).

Пріоритетні завдання на 2021/2022 навчальний рік:

 1. Забезпечувати наступність у дошкільній і початковій ланках освіти:
 • організувати педагогічне партнерство вихователів ЗДО та вчителів перших класів у створенні розвивального середовища, осередків діяльності;
 • застосовувати компетентнісний і діяльнісний підходи під час освітнього процесу для розвитку особистості;
 • організувати та проводити ранкові зустрічі;
 • використовувати ігрові методи в навчальних заняттях.

2. Організувати оптимальне предметно-просторове розвивальне середовище щодо формування навичок безпечної поведінки дошкільників.

3. Розвивати креативність дітей дошкільного віку в процесі художньо-естетичної  діяльності.

4. Сприяти налагодженню форми партнерської взаємодії з родинами вихованців через упровадження дистанційних форм спілкування з батьками.

5. Розвивати звукову культуру мовлення дітей раннього та молодшого дошкільного віку за допомогою дидактичних ігор.

6. Оптимізувати роботу з розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку за допомогою інноваційних методів навчання

7. Розвивати зв’язне мовлення дітей дошкільного віку через навчання складати розповіді з опорою на дидактичні картини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *