browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Інклюзивна освіта

Головна мета інклюзивної освіти – реалізація права дітей з особливими потребами на отримання освіти у відповідності з їх можливостями і здібностями за місцем проживання, їх соціальна адаптація та інтеграція в суспільство, підвищенні ролі сім’ї у вихованні і розвитку дитини.

Засідання команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП:

20.09.2021, протокол № 1

01.04.2021, протокол № 3

Документи закладу:

Наказ Про організацію інклюзивного навчання в ЗДО № 103.2-од від 31.08.2022 р.

Наказ Про організацію інклюзивного навчання в ЗДО № 103.1-од від 31.08.2022 р.

Наказ Про відкриття інклюзивної групи та організацію інклюзивного навчання в ЗДО № 103-од від 31.08.2022 р.

Наказ Про відкриття інклюзивної групи та організацію інклюзивного навчання в ЗДО № 102-од від 31.08.2022 р.

Наказ Про відкриття інклюзивної групи № 197 – ОД від 17.09.2021 р.

Наказ Про затвердження Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в ДНЗ № 256 – ОД від 04.12.2019

Наказ Про організацію роботи команди психолого-педагогічного супроводу № 257 – ОД від 04.12.2019

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:

Лист МОН України № 1/10258 від 06.09.2022 р. “Про організацію освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами у 2022-2023 навчальному році”

Постанова Кабінету Міністрів України № 483 від 26.04.2022 р. “Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України № 530 від 10.04.2021 р. та № 957 від 15.09.2021 р.”

Постанова Кабінету міністрів України від 10.04.2019 № 530 “Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти”

ПОРАДИ ПРИ РОБОТІ З ДІТЬМИ З ООП: