browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Статут Лебединського ЗДО «Ромашка»

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Освітня програма Лебединського ЗДО “Ромашка” на 2022 – 2023 н.р.

Структура та органи управління закладом

Кадровий склад педагогічних працівників

Освітні програми, що реалізуються в закладі

Перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Територія обслуговування, закріплена за закладом

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Мова освітнього процесу

Наявність вакантних посад

Матеріально – технічне забезпечення закладу

Результати моніторингу якості освіти


Річний звіт про діяльність закладу:

Архів звітів керівника (2015-2021)

за 2021 – 2022 навчальний рік, протокол № 1 від 06.06.2022 р.


Правила прийому до закладу

Умови доступності закладу для навчання дітей з особливими освітніми потребами

Розмір плати за навчання здобувачів освіти

Перелік додаткових освітніх та інших послуг

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

Протидія булінгу

Наказ “Про призначення відповідальної особи за ведення офіційного сайту закладу” № 263-ОД від 28.12.2019 року

Наказ “Про зміну назви закладу освіти” № 53-ОД від 01.03.2021 року