browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Ст. 30 ЗУ “Про освіту”: Прозорість та інформаційна відкритість закладу

1. Статут Лебединського ЗДО «Ромашка»

2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності

3. Структура та органи управління закладом

4. Кадровий склад ЗДО згідно з ліцензійними умовами

5. Освітні програми, що реалізуються в ЗДО та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

6. Територія обслуговування, закріплена за ЗДО його засновником

7. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у ЗДО

8. Мова освітнього процесу

9. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

10. Матеріально – технічне забезпечення ЗДО (згідно з ліцензійними умовами)

11. Результати моніторингу якості освіти

12. Річний звіт про діяльність закладу за 2021-2022 н.р. (протокол від 06.06.2022 р. № 1)

13. Правила прийому до ЗДО

14. Умови доступності ЗДО закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

15. Розмір плати за навчання здобувачів освіти

16. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

17. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

18. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

19. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

20. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

21. Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства

(Сторінку оновлено: березень 2023 року)