browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

2016 – 2017 н.р.

Результати засідання атестаційної комісії

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення … Continue reading »

Categories: 2016 - 2017 н.р., Новини | Leave a comment

Колєснікова Любов Павлівна

Посада: вихователь Атестуюсь на підтвердження категорії «спеціаліст 9 тарифного розряду» Методична проблема: «Формування логіко – математичної компетентності дошкільників»    

Categories: 2016 - 2017 н.р. | Leave a comment

Кищик Людмила Вікторівна

Посада: вихователь Атестуюсь на встановлення «спеціаліст І категорії» Методична проблема: «Використання інформаційно – комунікаційних технологій у роботі з дошкільниками» (уривок із творчого звіту) В своїй роботі систематично використовую мультимедійні презентації, які в  поєднанні з методами розвивального навчання, дають змогу: забезпечити наочність під час вивчення, закріплення й повторення теоретичного матеріалу; сприяти розвитку в дошкільників логічного мислення … Continue reading »

Categories: 2016 - 2017 н.р. | Leave a comment

Зінченко Алла Борисівна

Посада: практичний психолог Атестуюсь на підтвердження «спеціаліст вищої категорії» Методична проблема: «Психологічне забезпечення процесу адаптації дитини до дошкільного закладу» (уривок із творчого звіту) За час роботи практичним психологом у ДНЗ я провела серію занять із проблем адаптації дитини до умов ДНЗ для працівників дошкільного закладу. Ця робота, а також опрацювання медичної, психологічної, педагогічної літератури з … Continue reading »

Categories: 2016 - 2017 н.р. | Leave a comment

Бойко Ірина Іванівна

Посада: керівник музичний Атестуюсь на встановлення «спеціаліст І категорії» Методична проблема: «Використання інформаційно – комунікативних технологій в музичній діяльності з дітьми дошкільного віку» (уривок із творчого звіту) Використання ІКТ на музичних заняттях помітно робить процес навчання більш цікавим та інтенсивним. Заняття стають яскравішими, емоційнішими, завдяки застосуванню великої кількості ілюстративних музичних відеоматеріалів. При цьому комп’ютер тільки … Continue reading »

Categories: 2016 - 2017 н.р. | Leave a comment