browser icon
Ви використовуєте стару версію вашого браузера . Будь ласка, оновіть ваш браузер!
Використання застарілого браузера робить ваш комп'ютер вразливим. Для безпечнішої та швидшої роботи, будь ласка, оновіть ваш браузер зараз або спробуйте використати інший браузер.

Зміни, які внесено в Закон про дошкільну освіту

 РОЗШИРЕНО ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Здобувати дошкільну освіту діти можуть:
БУЛО: СТАЛО:
–       у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності; –       у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;
–       у структурних підрозділах юридичних осіб приватного і публічного права, у тому числі закладів освіти;
–       у сім’ї (до досягнення дитиною п’ятирічного віку);

 

–       у сім’ї – за сімейною (домашньою) формою здобуття дошкільної освіти;
–       за допомогою фізичних осіб з високими моральними якостями, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, ліцензію на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти та фізичний стан здоров’я яких дозволяє виконувати обов’язки педагога –       за допомогою фізичних осіб, які мають педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, у тому числі які провадять незалежну професійну діяльність;

–       за допомогою фізичних осіб – підприємців, основним видом діяльності яких є освітня

 

ЗМІНЕНО ПЕРІОДИЗАЦІЮ ВІКУ ДІТЕЙ
БУЛО: СТАЛО:
–       немовлята –       немовлята – до одного року;
 

 

 

 

–       молодший дошкільний вік

–       ранній вік – від одного до трьох років;
–       передшкільний вік – від трьох до шести (семи) років:
молодший дошкільний вік – від трьох до чотирьох років;
–       середній дошкільний вік

 

середній дошкільний вік – від чотирьох до п’яти років;
–       старший дошкільний вік старший дошкільний вік – від п’яти до шести (семи) років

 

НАДАНО НОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ ЗАКЛАДУ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
  • планує діяльність та формує стратегію розвитку;
  • формує освітню програму;
  • забезпечує добір і розстановку кадрів;
  • відповідно до установчих документів утворює, реорганізовує та ліквідує структурні підрозділи (відділення, групи);
  • не погоджує режим роботи з органами управління освітою та управління охороною здоров’я

 

ВИЗНАЧЕНО НАПОВНЮВАНІСТЬ ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУП

До 15 осіб. Із них не більше 3-х дітей з особливими освітніми потребами

 

ЗАПРОВАДЖЕНО ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ)

Державну атестацію закладів не проводитимуть. Замінить її державний нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти

 

ЗМІНЕНО НАЗВУ ПОСАДИ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Керівництво закладом дошкільної освіти здійснює його директор