browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

2020 – 2021 н.р.

Атестація педагогічних працівників у 2020-2021 н.р.

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на комплексне оцінювання педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного … Continue reading »

Categories: 2020 - 2021 н.р., Новини | Leave a comment

Творчий звіт педагогів, які атестуються

Відповідно до виконання Річного плану ДНЗ, 18 березня 2021 педагоги ДНЗ “Ромашка”, що атестуються в 2020-2021 навчальному році представили творчі звіти за своїми методичними темами.

Categories: 2020 - 2021 н.р., Новини | Leave a comment