browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

2017 – 2018 н.р.

Результати засідання атестаційної комісії

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення … Continue reading »

Categories: 2017 - 2018 н.р., Новини | Leave a comment

Фестиваль показових заходів до атестації

Відповідно до плану роботи в закладі пройшли відкриті заходи до атестації 28.02.2018, Чуненко Н.В., вихователь групи старшого дошкільного віку “Зіронька” 21.03.2018, Сворінь О.О., вихователь групи середнього дошкільного віку “Казка” 22.03.2018, Бондар О.І., вихователь групи молодшого дошкільного віку “Віночок”

Categories: 2017 - 2018 н.р., Новини | Leave a comment